Gå til hovedinnhold
Logo-banner
HI 001564

Fordeling av tokttid

Toktaktiviteten med "Kronprins Haakon" skal i utgangspunktet fordeles etter eierforholdet. En egen toktkomité administrerer planlegging og gjennomføring, mens styringsgruppen har ansvar for overordnet strategisk bruk av fartøyet. 

Publisert 02.01.2018 - Oppdatert 02.01.2018

Styringsgruppen avgjør hvor mange døgn som skal tildeles hvert år. Øvrige forskningsfartøy bruker 300 døgn til tokt, transitt, kalibrering av instrumenter og utprøving av utstyr, mens resten går med til mannskapsbytte vedlikehold og lignende. 

Nødvendig toktvirksomhet som må utføres for at institusjonene skal kunne gjennomføre sin undervisning, forskning og forvaltning er det viktigste kriteriet som legges til grunn for fordeling av tokttid. Ellers legges det vekt på tokt som inngår i internasjonale og nasjonale prosjekter og byttehandelstokt. 

Hvordan fellestokt og avvik fra fordelingsbrøken m.m. skal håndteres, er spesifisert i mandatet til toktkomiteen.