NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Om byggingen

Ut av byggehallen1

Byggeprosessen

Fra beslutningen ble tatt i oktober 2012 og hele veien frem til høsten 2017, har byggeprosessen vært fulgt på en egen prosjektnettside. 

På denne siden er det 3D-video av båten, bilder fra kjølstrekkingen, dokumentasjon av sammenkoblingen av to skipshalvdeler og omtale av fiskeriministerens visitt på verftet. 

Les mer på prosjektnettsiden.