NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Fiskerifaglig forum

Publisert 01.02.2019 - Oppdatert 01.02.2019

Fiskerifaglig forum

Fiskerifaglig forum for utviklingssamarbeid er et uformelt forum for samarbeid mellom norske institusjoner som er involvert eller har interesser i fiskerisektorens bistand til utviklingsland. Fiskerifaglig Forum etablert i 2003 etter initiativ fra Norad og ledes av en gruppe representanter fra noen av de involverte institusjonene.

Les mer
Publisert 27.10.2021 - Oppdatert 27.10.2021

Fishery Forum for Development Cooperation Seminar 2021

The Norwegian forum for development cooperation in fisheries, aquaculture and aquatic environment invites to the seminar. The topic for the seminar will be: Challenges in marine sciences education in the southern hemisphere with focus om educational strategies, research, management and training in fisheries and aquaculture.
 

Les mer