Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Algestatus

Ukentlig statusrapport

Publisert 19.04.2021 - Oppdatert 19.04.2021

Statusrapport uke 15

Basert på innrapporterte data for uke 15 er det registrert potensielt skadelige alger i produksjonsområde 2, 3, 9 og 10. Tettheten er lav i alle områdene, godt under faregrensene.

Les mer

Artikler

Publisert 17.09.2020 - Oppdatert 17.09.2020

Oppsummering pilotprosjekt april-juli 2020

alt

I perioden april til juli er det registret sporadisk tilstedeværelse av potensielt skadelige alger inne pilotområdet. Chrysochromulina har vært tilstede i perioden, men kun i lave mengder, godt under tetthet som tidligere har resultert i mortalitet og endring i adferd hos laks. Generelt innen området ble Chrysochromulina registrert fra medio mai og ut juni.

Les mer
Publisert 17.09.2020 - Oppdatert 17.09.2020

Oppblomstringer av skadelige alger langs kysten

alt

Planteplankton er havets gress og nødvendighet for marine næringskjeder. De aller fleste arter i planteplanktonet anses som helt ufarlig. Et fåtall kan derimot skape problemer for fisk. Disse omtales som potensielt skadelige alger. Heldigvis er det ikke oppblomstringer langs hele kysten og hele året.

Les mer