Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Algestatus

Ukentlig statusrapport

Publisert 17.09.2021 - Oppdatert 17.09.2021

Statusrapport Uke 37

Det er i uke 37 registret potensielt skadelige lager i områdene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 11. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og under verdier som medfører mortalitet. Mengden av potensielt skadelige alger er avtagende. 

Les mer

Artikler

Chryso
Publisert 09.07.2021 - Oppdatert 09.07.2021

Våren 2021

Det er i løpet av våren 2021 registrert potensielt skadelige alger langs kysten i de fleste produksjonsområdene. Mengde har vært lave, god under faregrenser for mortalitet.

Les mer
CoClime
Publisert 18.06.2021 - Oppdatert 18.06.2021

CICERO og Havforskningsinstituttet bidratt med viktig kunnskap om skadelige alger til FNs havforskningstiår

Våren 2019 førte oppblomstring av den skadelige algen Chrysochromulina leadbeateri til massiv laksedød i norske oppdrettsanlegg. I rammen av det europeiske forskningsprosjektet CoCliME har  forskere i samarbeid med myndighetene og oppdretts- næringen nå utviklet en brukerstyrt informasjonsplattform som et viktig verktøy i håndteringen av fremtidige oppblomstringer.

Les mer
HI 002005
Publisert 04.06.2021 - Oppdatert 04.06.2021

Ufarlig alge brer om seg

Noen alger er lettere å få øye på enn andre, men er ikke farligere av den grunn. Emiliania huxleyi er en av dem, og farger nå flere fjorder grønne.  

Les mer
Chatto1
Publisert 04.06.2021 - Oppdatert 04.06.2021

Oppblomstringer av skadelige alger langs kysten

Planteplankton er havets gress og nødvendighet for marine næringskjeder. De aller fleste arter i planteplanktonet anses som helt ufarlig. Et fåtall kan derimot skape problemer for fisk. Disse omtales som potensielt skadelige alger. Heldigvis er det ikke oppblomstringer langs hele kysten og hele året.

Les mer