Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Prosjektpartnere

Prosjektpartnerne presenterer seg selv:

foto av en gjeng forskningspersonell som står foran en båt
Publisert 29.04.2022

Havforskningsinstituttet leder arbeidet

Havforskningsinstituttet er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. ellevehundre ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning av de felles ressursene i havet.

Les mer
Norsk Regnesentral bygg
Publisert 29.04.2022

Norsk Regnesentral bidrar som eksperter på bildeanalyse

Norsk Regnesentral (NR) driver med oppdragsforskning og er et av Europas største miljøer innen statistisk modellering og maskinlæring. Vi gjennomfører forskningsoppdrag for norsk og internasjonalt næringsliv, offentlig sektor og innen nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer, med en visjon om å bidra med forskning som brukes og synes. 

Les mer
Kongsberg Maritime teamet står dekk.
Publisert 18.10.2021

Kongsberg Maritime

Vårt bidrag i CRIMAC handler i hovedsak om bredbånds fiskeriakustikk samt fangstovervåkning, og hvordan produktene våre kan forbedres ved hjelp av ny digital infrastruktur for maskinlæring og dataflyt.

Les mer
Libas Crimac
Publisert 18.10.2021

Liegruppen

Rederiet fra Øygarden har to ringtnotfartøy. Et av verdens mest miljøvennlige havgående fiskefartøy, "Libas", skal stå til tjeneste i CRIMAC-prosjektet for testing av akustisk utstyr.

Les mer
Mastergradsstudenter ved UiB
Publisert 29.04.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er et av verdens ledende universiteter innen marine områder. UiB deltar i CRIMAC ved tre institutter: Institutt for biovitenskap, Institutt for fysikk og teknologi, og matematisk institutt. 

Les mer
Fotografi av team som poserer ved siden av Deep Vision trålkamera
Publisert 18.10.2021

Scantrol og Scantrol Deep Vision

Vi utvikler trålkamera og sorteringssystem som gjør det mulig å kartlegge fiskebestander uten å ta fisken ombord på fartøyet. Teknologien skal på sikt bli tilgjengelig for kommersielt fiskeri til å identifisere og sortere fangst i trålen.

Les mer
Eros2
Publisert 29.04.2022

Eros

Eros AS er et fiskeriselskap basert i Fosnavåg med en historie som går helt tilbake til 1917. Dagens «Eros» er det syvende fartøyet i rekken - det vil bidra til uttesting av sonarer og ekkolodd på tokt i CRIMAC-regi.

Les mer
To personer fra CodeLab
Publisert 29.04.2022

CodeLab

CodeLab er et lite programvareselskap som spesialiserer seg på avansert programvareutvikling for marin forskning, energisektor og helse. 

Les mer
Folk fra Norce samlet foran oppstilt
Publisert 29.04.2022

NORCE bidrar med informatikk- og akustikk-kompetanse

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt med rundt 750 ansatte som leverer forskning til offentlig og privat sektor. NORCE har lang tradisjon for samarbeid med IMR, UiB og KM innenfor tematikken til SFI CRIMAC, på grunn av sterk kompetanse innen akustikk og datavitenskap. 

Les mer
Publisert 29.04.2022

Norway Royal Salmon ASA

Norwegian Royal Salmon er CRIMAC sin akvakulturpartner. Norway Royal Salmon ASA er et norsk havbrukskonsern med som oppdretter laks i Nord-Norge (Troms og Finnmark) og i Vestfjordene på Island. Vi er akvakulturpartner i CRIMAC.

Les mer