Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Varsel om Perlesnormaneter langs kysten

I de senere ukene er det innkommet en rekke observasjoner av Perlesnormaneter (Apolemia uvaria) langs kysten til «Dugnad for Havet». For uke 43 er det rapportert observasjoner av Perlesnormanet i PO 1, 4, 5, 6, 8 og 10. Det rapporters om økt mortalitet i enkelte områder assosiert med økende mengde av Perlesnormaneter.

Publisert 26.10.2023 - Oppdatert 26.10.2023

Apolemia uvaria er en kolonimanet som kan bli opptil 30 m lang. Maneten hører til nesledyrene (cnidaria), med sterkt neslegift som kan skade fisk. Kolonien er pelagisk og driver med havstrømmene, og kan forekomme i hele vannsøylen fra overflaten til 1000 m. Forekomst og utbredelse av Apolemia uvaria langs norskekysten er sannsynligvis knyttet til innstrømming av vannmasser med Atlantisk opprinnelse. Tidligere rapporter fra oppblomstringer i 1997 og 2001 tyder på at manetene forekommer i høyest konsentrasjoner ytterst på kysten. I år er det innkommet en rekke rapporter fra fjorden og inne i kysten. I de senere årene har man sett høyere tetthet på høsten av Perlesnormanet langs kysten.

Nesletrådene har sterk gift, og kan drepe fisk. Koloniene kan brytes opp i mindre biter når de kommer i kontakt med merder, slik at mindre biter trenger gjennom maskene. De små bitene lever videre, og brenner like mye som hele kolonier. Fisk som kommer i kontakt med maneten kan påføres brennskader, gi åpne sår med fare for infeksjoner. Det er også rapportert om skader på øynene og gjeller. Det er også rapportert om stress adferd, samt endringer i appetitten, hos fisk i merd ved økt tetthet av maneten. Høy tetthet av Perlesnormanet resulterte i høy dødelighet i 1997 og 2001.

Observasjoner av tilstedeværelse av og økende mengder av maneter rapporters via «Dugnad for havet» (https://dugnadforhavet.no/), gjerne med bilder for verifisering av funnet, eller per mail til Havforskningsinstituttet. Økt mortalitet eller endringer i adferd assosiert med tilstedeværelse av Perlesnormaneter bes rapporters til Havforskningsinstituttet.  

For mer informasjon om Perlesnormanet se: