Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Ukestatus

Statusrapport Uke 19

Potensielt skadelige alger er kun registrert i produksjonsområde 1, 2, 3, 5, 6 og 11 i lave tettheter. I produksjonsområde 3 og 4 er det registrert oppblomstringer av kalkalgen Emiliania, mens det i områdene 5-8 er registrert moderat til høy tetthet av kiselalger.

Les mer

Statusrapport uke 18

Potensielt skadelige alger er kun registrert i produksjonsområde 1, 2 og 3 i lave tettheter. I produksjonsområde 3 er det registrert oppblomstringer av kalkalgen Emiliania, mens det i områdene 5-8 er registrert moderat til høy tetthet av kiselalger.

Les mer

Statusrapport uke 17

Potensielt skadelige alger er registrert i lave tettheter i produksjonsområde 1, 2, 3, 4 og 5. Våroppblomstringen, med høye tettheter av kiselalger er registrert fra område 3 og nordover.

Les mer

Statusrapport uke 16

Det er i denne uken flere overvåkningstasjoner som er kommet i gang med overvåkningen. I produksjonsområdene 1, 2, 3, 9 og 10 er det registret potensielt skadelige alger i lave tettheter.

Les mer

Oppsummering 2021

I 2021 ble det benyttet data fra 80 stasjoner med ukentlig prøvetakning og analyser av potensielt skadelige alger. Det ble innrapportert 7 tilfeller av økt mortalitet hos fisk i oppdrett, og et tilfelle av observert død villfisk. Ingen oppblomstringer av skadelige alger ble registret i 2021.

Les mer

Statusrapport Uke 42 – Årets siste regulære ukerapport

Det er sterkt avtakende mengder av mikroalger langs kysten de siste ukene. I uke 42 er det kun registrert lave mengder av potensielt skadelige alger i produksjonsområde 2.

Les mer

Statusrapport Uke 41

Det er sterkt avtakende mengder av mikroalger langs kysten de siste ukene. Det er registret lave menger av skadelige i produksjonsområdene 3 og 4. Mengden er langt under verdier som skulle gi endringer i adferd og mortalitet.

Les mer

Statusrapport Uke 40

Mengde planteplankton avtar langs kysten. Det er i uke 40 registret potensielt skadelige lager i områdene 2, 3, og 4. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og under verdier som medfører mortalitet.

Les mer

Statusrapport Uke 39

Det er i uke 39 registret potensielt skadelige lager i områdene 1, 2, 3, 4, 5 og 7. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og under verdier som medfører mortalitet. Avtakende mengder i alle produksjonsområder.

Les mer

Statusrapport Uke 38

Det er i uke 38 registret potensielt skadelige lager i områdene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 11. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og under verdier som medfører mortalitet. Mindre økning i PO5 og 6 i uke 38.

Les mer

Statusrapport Uke 37

Det er i uke 37 registret potensielt skadelige lager i områdene 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 11. Mengden av potensielt skadelige alger er lav i alle områdene og under verdier som medfører mortalitet. Mengden av potensielt skadelige alger er avtagende. 

Les mer