Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Ukestatus

Statusrapport for uke 15

I uke 15 er det registrert potensielt skadelige alger i lave mengder i alle produksjonsområder med unntak av PO7 og 8. Fra og med PO6 til og med PO12 er det registrert økende mengder av den kolonidannende arten Phaeocystic. Arten kan medføre adferdsendring og redusert appetitt, og i ved svært høy tetthet også mortalitet.

Les mer

Statusrapport for uke 14

I uke 14 er det registrert potensielt skadelige alger i lave mengder i alle produksjonsområder med unntak av PO4. Fra og med PO5 til og med PO12 er det registrert økende mengder av den kolonidannende arten Phaeocystic. Arten kan medføre adferdsendring og redusert appetitt, og i ved svært høy tetthet også mortalitet.

Les mer

Statusrapport for uke 12 – første 2024 rapport.

I uke 12 er det registrert potensielt skadelige alger i lave mengder i produksjonsområde 1-3 og i områdene 5 til 7. Det er kun registreringer på enkeltlokaliteter i disse områdene.  

Les mer

Varsel om Perlesnormaneter langs kysten

I de senere ukene er det innkommet en rekke observasjoner av Perlesnormaneter (Apolemia uvaria) langs kysten til «Dugnad for Havet». For uke 43 er det rapportert observasjoner av Perlesnormanet i PO 1, 4, 5, 6, 8 og 10. Det rapporters om økt mortalitet i enkelte områder assosiert med økende mengde av Perlesnormaneter.

Les mer

Statusrapport Uke 42 – Årets siste ukerapport

Potensielt skadelige alger er registrert i produksjonsområde 1-3, samt PO4 i uke 42. Det registreres kun lave konsentrasjoner og kun ved enkelte stasjoner.  

Les mer

Statusrapport uke 41

I uke 41 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1 til og med 6. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse de siste ukene.  

Les mer

Statusrapport uke 40

I uke 40 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 2, 3, 4, 5 og 6. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse de siste ukene.  

Les mer

Statusrapport uke 39

I uke 39 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 4, 6 og 8. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Les mer

Statusrapport uke 38

I uke 38 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3 og 6. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Les mer

Statusrapport uke 37

I uke 37 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5, 6 og 11. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Les mer

Statusrapport uke 36

I uke 36 er det registrert lave konsentrasjoner av potensielt skadelige alger i produksjonsområdene 1, 2, 3, 5, 6, 8 og 11. Konsentrasjonen er lave i alle områdene og har vist en avtakende mengde og utbredelse den siste uken.  

Les mer