Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Algestatus

Ukentlig statusrapport

Publisert 12.04.2024 - Oppdatert 12.04.2024

Statusrapport for uke 15

I uke 15 er det registrert potensielt skadelige alger i lave mengder i alle produksjonsområder med unntak av PO7 og 8. Fra og med PO6 til og med PO12 er det registrert økende mengder av den kolonidannende arten Phaeocystic. Arten kan medføre adferdsendring og redusert appetitt, og i ved svært høy tetthet også mortalitet.

Les mer

Artikler

Publisert 08.06.2023 - Oppdatert 08.06.2023

Havet farges turkist av en mikroskopisk alge

I de siste ukene er det kommet en rekke rapporter til Havforskningsinstituttet om turkist vann i fjordene på Vestlandet. For mange kan det oppleves dramatisk at fjorden endre farge fra sin vanlig blå til en sterkt turkis farge. Det som observeres en rekke steder er et forholdvis normalt fenomen i norske farvann. Endringen i fargen er forårsaket av en oppblomstring av kalkflagellaten Emiliania huxleyi.

Les mer
Chatto1
Publisert 04.06.2021 - Oppdatert 04.06.2021

Oppblomstringer av skadelige alger langs kysten

Planteplankton er havets gress og nødvendighet for marine næringskjeder. De aller fleste arter i planteplanktonet anses som helt ufarlig. Et fåtall kan derimot skape problemer for fisk. Disse omtales som potensielt skadelige alger. Heldigvis er det ikke oppblomstringer langs hele kysten og hele året.

Les mer
Publisert 20.04.2020 - Oppdatert 20.04.2020

Hvitt belegg i fjæra

I den senere tid har det kommet rapporter om hvitt belegg i fjæra, sprutsonen, en rekke plasser langs Skagerrakkysten.

Havforskningsinstituttet har undersøkt prøver fra Langesund og Arendal for å avklare hva disse hvite flekkene på berget er (figur 1). Liknende fenomen er observert tidligere år, og det er vanligvis i mars man observerer slike flekker på berget.

Les mer
Publisert 28.10.2022 - Oppdatert 28.10.2022

Oppsummering 2022

I 2022 ble det benyttet data fra ca 85 stasjoner med ukentlig prøvetakning og analyser av potensielt skadelige alger for fisk. I løpet av 2022 er det innrapportert 8 tilfeller med økt mortalitet i hos fisk i oppdrett langs kysten. Det er ikke rapportert om mortalitet hos villfisk i 2022. Ingen oppblomstringer av skadelige alger ble registret i 2021, men kortvarig høy tetthet av Alexandrium pseudogonyaulax medfører noe mortalitet i PO 1.

Les mer