Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Rapporteringsskjema

Publisert 03.04.2024 - Oppdatert 03.04.2024


I denne portalen kan du rapportere inn analyseresultat av vannprøver. Du kan også laste opp data innsamlet med sonder, slik som temperatur, saltholdighet og fluorescens.

Dataene som rapporteres inn vil lagres av Havforskningsinstituttet. Dataene vil vi bruke til å publisere ukentlige statusrapporter for tilstedeværelse av potensielt skadelige alger langs kysten. Ved presentasjon vil dataene anonymiseres og presenteres på aggregert nivå.