Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Om Algestatus

Havforskningsinstituttet har som mål å samle og tilgjengeliggjøre informasjon om planteplankton fra instituttets overvåkningsaktivitet og andre overvåkningsprogrammer.

Publisert 20.04.2020 - Oppdatert 20.04.2020

Vi gjennomfører overvåkning av planteplankton-mengde og -sammensetning i havområdene rundt Norge og langs kysten i utvalgte prøvetakningspunkter.

I dag er det en rekke faste overvåkningsstasjoner langs kysten for overvåkning av potensielt skadelige og generelt planteplankton i regi av næringen, direktorat og Havforskningsinstituttet. Nettsiden er ment som samlende informasjonsportal fra data fra denne overvåkningen, med ukentlige og månedlige oppdateringer på status langs kysten.