Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Hvitt belegg i fjæra

I den senere tid har det kommet rapporter om hvitt belegg i fjæra, sprutsonen, en rekke plasser langs Skagerrakkysten.

Havforskningsinstituttet har undersøkt prøver fra Langesund og Arendal for å avklare hva disse hvite flekkene på berget er (figur 1). Liknende fenomen er observert tidligere år, og det er vanligvis i mars man observerer slike flekker på berget.

Publisert 20.04.2020 - Oppdatert 20.04.2020

alt

Figur 1. Hvitt belegg i fjæra ved Sandviken fyr ved Arendal (venstre) og ved Langesund (høyre). Foto: henholdsvis Tone Kroglund og Henning Steen, Havforskningsinstituttet.

Makroalger

Nærbilder viser at disse flekkene består av en blanding makroalger.

En del av det vi ser i disse hvite flekkene på berget er døde makroalger, sier Tone Kroglund. Mest sannsynlig har de etablert seg litt for høyt i fjæra i vinter, og så har de dødd under lengre perioder med lavvann og strålende sol.

alt

Figur 2. Nærbilde av de hvite flekkene ved Arendal. Foto: Tone Kroglund, Havforskningsinstituttet.

Ved nærmere ettersyn

Prøver ble tatt inn til laboratoriet for å se nærmere på det hvite belegget. Mikroskopundersøkelser viste at disse hvite flekkene ikke bare besto av døde eller døende makroalger.

Ved mikroskopering av prøvene viste det seg at det var en rekke mikroalger fra gruppen kiselalger i det hvite belegget, sier Eli Gustad ved algelaboratoriet. De mikroskopiske algene som ble observert (figur 3) anses som bentiske arter, det vil si at de vokser delvis fast til berg, stein, makroalger eller brygger.

alt

Figur 3. Bentiske kiselager, deriblant Melosira sp (høyre), observert i prøver av de hvite flekkene i fjæra. Foto: Tone Kroglund og Eli Gustad, Havforskningsinstituttet.

Blir borte

Disse hvite flekken vil etter hvert forsvinne. Dette er alger som er døde eller døende. Dersom de fortsatt blir liggende tørt, vil de ikke overleve og ved neste storm eller store bølger vil de hvite områdene vaskes vekk.